Слайдер
Получите деньги онлайн!
Заявка на микрокредит не выходя из дома
Микрокредиты / Новости / Важное сообщение! О мерах поддержки физических лиц, пострадавших
в результате введения чрезвычайного положения


Важное сообщение! О мерах поддержки физических лиц, пострадавших
в результате введения чрезвычайного положения

 
Уважаемые Клиенты!
10.01.2022г. Приказом РГУ «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка» утверждены меры поддержки физических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения (далее - Приказ).
Согласно Приказу, при наличии объективных причин ухудшения Вашего финансового состояния или нанесенного ущерба в период чрезвычайного положения, если микрокредит был оформлен Вами до 05.01.2022г., Вы вправе обратиться в ТОО «МФО «Akshabar» в срок до 31.01.2022г. с заявлением об отсрочке платежа по микрокредиту.
Перечень необходимых к предоставлению со стороны Клиента документов:
1) заявление, содержащее причину отсрочки платежа по микрокредиту (может быть оформлено в произвольной форме);
2) копия удостоверения личности;
3) документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния Клиента.
 
ТОО «МФО «Akshabar» в индивидуальном порядке будет проводить оценку влияния чрезвычайного положения на финансовое состояние и деятельность Клиента и по результатам оценки предоставлять ему отсрочку платежа по микрокредиту.
Срок рассмотрения Вашего заявления согласно Приказу, составляет 10 рабочих дней. 
 
 
Құрметті Клиенттер!
10.01.2022 Ж. "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі" РММ бұйрығымен төтенше жағдайды енгізу нәтижесінде зардап шеккен жеке тұлғаларды қолдау шаралары бекітілді (бұдан әрі - бұйрық).
Бұйрыққа сәйкес, төтенше жағдай кезінде сіздің қаржылық жағдайыңыздың нашарлауының немесе келтірілген залалдың объективті себептері болған жағдайда, егер микронесиені сіз 05.01.2022 ж.дейін ресімдеген болсаңыз, Сіз "AKSHABAR "МҚҰ" ЖШС-не 31.01.2022 ж. дейін микрокредит бойынша төлемді кейінге қалдыру туралы өтінішпен жүгінуге құқылысыз.
Клиент тарапынан ұсынуға қажетті құжаттар тізбесі:
1)микрокредит бойынша төлемді кейінге қалдыру себебін қамтитын өтініш (еркін нысанда ресімделуі мүмкін);
2) жеке куәліктің көшірмесі;
3) клиенттің қаржылық жағдайының нашарлауын растайтын құжаттар.
 
"AKSHABAR" МҚҰ " ЖШС жеке тәртіпте төтенше жағдайдың клиенттің қаржылық жағдайына және қызметіне әсерін бағалауды жүргізеді және бағалау нәтижелері бойынша оған микрокредит бойынша төлемді кейінге қалдыруды ұсынады.
Бұйрыққа сәйкес өтінішті қарау мерзімі-10 жұмыс күні.
Получить деньги онлайн