Микрокредиты / Новости / Реструктуризация микрокредита для пострадавших от паводков


Реструктуризация микрокредита для пострадавших от паводков

Реструктуризация микрокредита для пострадавших от паводков - 1

Уважаемые клиенты!

ТОО «МФО «Akshabar» (далее – Товарищество) уведомляет, что клиенты, отнесенные к категории «пострадавших от паводков согласно спискам местных исполнительных органов», вправе обратиться в адрес Товарищества с заявлением о реструктуризации микрокредита (путем дистанционной подачи, с подтверждающими документами) по электронному адресу: mfo@4slovo.kz.

Алгоритм и порядок рассмотрения заявлений размещен по ссылке: https://4slovo.kz/faq/ в разделе «ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО МИКРОКРЕДИТУ».

***
Құрметті клиенттер!

«Ақшабар «МҚҰ» ЖШС (бұдан әрі – серіктестік) "жергілікті атқарушы органдардың тізімдеріне сәйкес су тасқынынан зардап шеккендер" санатына жатқызылған клиенттер, серіктестіктің атына микрокредитті қайта құрылымдау туралы өтінішпен (қашықтықтан беру жолымен, растайтын құжаттармен) электрондық мекенжай бойынша жүгінуге құқылы екенін хабарлайды: mfo@4slovo.kz.

Өтініштерді қарау алгоритмі мен тәртібі мына сілтеме бойынша орналастырылған: https://4slovo.kz/faq/ "микрокредит бойынша мерзімі өткен берешекті реттеу тәртібі туралы ақпарат" бөлімінде.

Редакция онлайн-сервиса «Честное слово»
Редакция онлайн-сервиса «Честное слово» Автор текстов Заботимся о финансовой грамотности наших клиентов!
Получить деньги онлайн