Пролонгация действующего микрокредита

Если вы заранее предвидите проблемы с внесением платежа по микрокредиту, то можете продлить срок действия своего договора в личном кабинете заёмщика. Сделать это можно не позднее, чем за 3 дня до окончания действия договора о предоставлении микрокредита и в течение 7 дней после образования просрочки.

Пролонгировать микрокредит разрешено неограниченное количество раз, но лишь до того момента, пока переплата по договору не достигнет 100% суммы мирокредита. При каждой повторной пролонгации нужно учитывать, что с даты просрочки должно пройти не более 7 дней.

Чтобы продлить свой микрокредит, выполните простые действия:

1. Войдите в личный кабинет на сайте сервиса «Честное слово».

2. Во вкладке активного микрокредита кликните на поле «Продлить», указав срок пролонгации. Период продления не может превышать первоначальный срок микрокредита: например, если вы занимали средства на 20 дней, то пролонгация будет также ограничена 20-ю днями.

3. Дождитесь SMS-сообщения с кодом и подпишите онлайн дополнительное соглашение к договору о предоставлении микрокредита.

4. Оплатите со своей банковской карты сумму вознаграждения за основной период использования заёмных средств. Обратите внимание, что со стороны платёжного провайдера взимается комиссия за услугу оплаты.

Важно! Оплатить продление своего микрокредита можно только в личном кабинете заёмщика! Другие способы перевода средств при пролонгации не действуют!

Остались вопросы? Напишите нам в форме обратной связи на сайте сервиса, чтобы получить всю необходимую информацию.

 

Қолданыстағы шағын несиенің мерзімін ұзарту

Егер сіз шағын несие бойынша төлемдерді енгізумен байланысты мәселелерді алдын ала байқасаңыз, онда қарыз алушының жеке кабинетінде өзіңіздің шартыңыздың әрекет ету мерзімін ұзарта аласыз. Сіз бұны шағын несие ұсыну туралы шарттың әрекет ету мерзіміне дейін кем дегенде 3 күн бұрын және мерзімі өткізілген қарыз пайда болғаннан кейін 7 күн ішінде жасай аласыз.

Шағын несиенің мерзімін ұзарту шексіз мәрте рұқсат етілген, бірақ шарт бойынша артық төлем шағын несие сомасынан 100 %-ға жеткен сәтке дейін ғана. Әрбір қайта ұзарту кезінде мерзімі өткізілген күннен бастап 7 күннен артық өтпеуі тиіс екендігін ескеру қажет.

Өзіңіздің шағын несиеңізді ұзарту үшін, қарапайым әрекеттер орындаңыз:

1. «Әділ сөз» сервисінің сайтында жеке кабинетке кіріңіз.

2. Белсенді шағын несие ендірмесінде ұзарту мерзімін көрсете отырып, «Ұзарту» өрісіне шертіңіз. Ұзарту кезеңі шағын несиенің бастапқы мерзімінен аса алмайды: мысалы, егер сіз қаражатты 20 күнге қарызға алған болсаңыз, онда ұзарту да 20 күнмен шектелген болады.

3. Коды бар SMS-хабарды күтіңіз және шағын несие ұсыну туралы шартқа қосымша келісімге онлайн қол қойыңыз.

4. Өзіңіздің банктік картаңыздан қарыз қаражатты пайдаланудың негізгі кезеңі үшін сыйақы сомасын төлеңіз. Төлем провайдері тарапынан төлем қызметі үшін комиссия алынатындығына назар аударыңыз.

Назар аударыңыз! Өзіңіздің шағын несиеңізді ұзарту үшін ақы төлеу қарыз алушының жеке кабинетінде ғана мүмкін болады! Ұзарту кезінде қаражатты аударудың басқа тәсілдері жарамайды!

Сұрақтарыңыз қалды ма? Күллі қажетті ақпаратты алу үшін, сервис сайтында кері байланыс формасында бізге хабарласыңыз.