"Akshabar "МҚҰ" ЖШС, "Микроқаржы қызметі туралы" ҚР Заңының 6-бабының 3-тармағына сәйкес, біржақты тәртіппен жақсарту шарттарымен қайта құрылымдауды жүргізеді, сондай-ақ 1.5-тармаққа енгізеді., 13.4. микрокредит беру туралы шарттың мынадай өзгерістері:

"1.5. Сыйақы мәні күніне микрокредит сомасынан _%, шарт қолданысының бүкіл кезеңі үшін микрокредит сомасынан _%.

13.4. Тараптар нотариустың атқарушы жазуы "Нотариат туралы"ҚР Заңының 9-2-бабының 3-тармағына сәйкес жасалуы мүмкін деп келісті".

 

Есептен шығарылған өсімпұлдың нақты сомалары және 1.5-тармақ бойынша сыйақы келісім шарттар сізге жіберілген смс-хабарламада көрсетілген.

*** 

ТОО "МФО "Akshabar", в соответствии с п.3 ст.6 Закона РК "О микрофинансовой деятельности", в одностороннем порядке на улучшающих условиях проводит реструктуризацию, а также вносит в п.п.1.5., 13.4. договора о предоставлении микрокредита следующие изменения:

"1.5. Значение вознаграждения _% от суммы микрокредита в день, _% от суммы микрокредита за весь период действия Договора.

13.4. Стороны договорились, что исполнительная надпись нотариуса может быть совершена в соответствии с п.3 ст.9-2 Закона РК "О нотариате"".

 

Точные суммы списанной пени и значений вознаграждения по п.1.5. договора указаны в направленном Вам смс- уведомлении.