Инструкция по загрузке

«Селфи с удостоверением в руках»

Мы подготовили для вас подробную инструкцию, как сделать фотографию с удостоверением личности в руках

Инструкция по загрузке </p> «Селфи с удостоверением в руках»

Образец селфи (фото с удостоверением личности в руках)

Селфи үлгісі (қолында жеке куәлігі бар фото)

 1. Чтобы подать заявление на микрокредит на сайте 4slovo.kz, необходимо загрузить селфи (личное фото с удостоверением личности в руках). Фото должно быть качественным, а информация на удостоверении личности - хорошо читаемой.

Чтобы сделать такое фото, держите удостоверение личности на уровне лица, не прикрывая его пальцами руки или головой. На готовом снимке проверьте, чтобы текст удостоверения личности (ФИО, ИИН, дата рождения, фото и прочее) хорошо читался, и при этом было полностью видно ваше лицо.

2. Ваше фото, расположенное на лицевой стороне удостоверения, также должно быть чётким, все четыре угла должны оставаться в кадре.

Размер готового файла: не более 10 мб.

Формат файла: jpg/jpeg либо png.

Все фото должны быть чёткими, а информация на удостоверении личности – хорошо читаемой.

 

1. Сайтта 4slovo.kz шағын несиеге өтініш беру үшін селфи жүктеу керек (қолында жеке куәлігі бар жеке фотосурет). Фотосурет жоғары сапалы, ал жеке куәліктегі ақпарат жақсы оқылуы керек.

Мұндай фотосурет жасау үшін жеке куәлікті саусақтарыңызбен немесе басыңызбен жаппай, бет деңгейінде ұстаңыз. Дайын болған суретте жеке куәлік мәтінінің (аты-жөні, ЖСН, туған күні, фото және т.б.) жақсы оқылғанын және бұл ретте Сіздің бетіңіз толық көрініп тұрғанын тексеріңіз.

2. Куәліктің алдыңғы жағында орналасқан фотосуретіңіз де айқын болуы керек, барлық төрт бұрыш кадрда қалуы керек.

Дайын файлдың мөлшері: 10 мб артық емес.

Файл пішімі: jpg / jpeg немесе png.

Барлық фотосуреттер анық, ал жеке куәліктегі ақпарат жақсы оқылуы керек.